Warto wiedzieć

Typowe cechy drewna

Drewno jest surowcem naturalnym o bardzo dobrych właściwościach. Posiada wysoką wytrzymałość i elastyczność, bardzo dobrze się obrabia, a także posiada znakomite właściwości izolacji akustycznej. Drewno jest surowcem ekologicznym oraz w pełni odnawialnym przez co jest chętnie stosowany w codziennym życiu człowieka.

Warto wiedzieć

Pęcznienie i kurczenie się drewna

Drewno jako surowiec naturalny podczas użytkowania dostosowuje się do warunków panujących w danym otoczeniu. Najbardziej widocznymi zmianą w cyklu użytkowania drewna są zmiany wymiarów liniowych a także objętości drewna. Spowodowane są one zmianą wilgotności drewna, która zależna jest od wilgotności otoczenia. Następstwem tego zjawiska są również pęknięcia desorpcyjne oraz wypaczanie się, które nie wpływają na wartość użytkową wyrobów.

Warto wiedzieć

Wycieki żywicy

Drewno z drzew iglastych posiada w swojej budowie przewody żywicze, w których znajduje się żywica. W pierwszym okresie użytkowania produktów wykonanych z drewna drzew iglastych może dojść do wycieku żywicy z przewodu żywicznego. Z upływem czasu żywica staje się krucha i można usunąć ją mechanicznie nożem lub poprzez zeszlifowanie. Pozostałości żywicy można również usunąć za pomocą nieszkodliwych dla drewna rozpuszczalników np. terpentyna.

Warto wiedzieć

Widoczny rdzeń

Rdzeń jest to pasmo tkanki miękiszowej, stanowiące fizjologiczną oś pnia. Na przekroju podłużnym rdzeń ma postać wąskiego, ciemniej zabarwionego pasma. Z biegiem czasu użytkowania drewna z odsłoniętym rdzeniem cienkościenne komórki rdzenia mogą ulec zgniciu lub wykruszeniu.

Warto wiedzieć

Sęki i usłojenie drewna

Sęki oraz usłojenie stanowią naturalny rysunek drewna i są jego cechą charakterystyczną nie podlegającą ograniczeniom. Mogą znacznie różnić się w liczbie i rozmiarze co świadczy o naturalności i niepowtarzalności cech estetycznych drewna jako surowca.

Warto wiedzieć

Szorstka powierzchnia/frędzle

W szczególności w obszarze sęków oraz przy niekorzystnym układzie przyrostów rocznych mogą występować szorstkie powierzchnie wskutek wtórnego podnoszenia się struktury drewna. Zjawisko to może mieć miejsce mimo dokładnej obróbki. W przypadku cięcia poprzecznego drewna mogą występować niewielkie frędzle, których nie można uniknąć. Wymienione cechy nie stanowią podstawy do reklamacji.

Warto wiedzieć

Wykwity solne

W wyniku impregnacji ciśnieniowej mogą pojawić się wykwity solne będące wynikiem reakcji impregnatu z żywicą znajdującą się na powierzchni drewna. Wykwity w postaci małych białych lub zielonych plam mogą zniknąć samoistnie lub też mogą być zmywane w większości przypadków.

Warto wiedzieć

Drobne otwory

Drobne otwory w strukturze drewna spowodowane są działalnością owadów żerujących w świeżym drewnie. Występowanie tych otworów nie stanowi zagrożenia dla innych elementów drewnianych znajdujących się w pobliżu.

Warto wiedzieć

Pleśń i sinizna

Drewno poddane impregnacji ciśnieniowej w autoklawie posiada wysoką wilgotność względną. W szczególności w miesiącach letnich może być to powodem miejscowego występowania pleśni oraz sinizny. Niekorzystny wygląd można usunąć poprzez wytarcie lub wywietrzenie danego elementu. Tego typu wada nie działa destrukcyjnie na drewno i nie wpływa na wytrzymałość.

Uznanie jakości

Blisko 25 lat obecności na rynku krajowym jak i europejskim plasuje nas w gronie liderów w branży.