Podłoże do roślin rabatowo - balkonowych 50L (B+R 2)

PODŁOŻE DO ROŚLIN RABATOWO-BALKONOWYCH 50L
Produkt wykonany ze specjalnie dobranej mieszanki torfu wysokiego, torfu niskiego, kompostu, włókna drzewnego i węgla brunatnego. Przeznaczony dla roślin rabatowych, balkonowych, dla większości roślin doniczkowych i ogrodowych.  W ogrodzie może być stosowane  również  do zmieszania z wierzchnią warstwą  gleby w celu poprawienia  jej  właściwości.
Mieszanka komponentów zapewnia porowatą strukturę podłoża i utrzymuje odpowiednią wilgotność. Zawarte w podłożu włókno drzewne poprawia napowietrzenie i rozwój systemu korzeniowego. Kompost i torfy wzbogacają podłoże w próchnicę, zwiększają jego pojemność sorpcyjną i utrzymują prawidłowe pH, dzięki czemu składniki pokarmowe z kompostu są dłużej dostępne dla roślin. Substancje humusowe występujące w węglu brunatnym odgrywają istotną rolę w utrzymaniu żyzności gleb i zaopatrywaniu roślin w związki mineralne pochodzenia organicznego. Wpływają także korzystnie na poprawę właściwości fizycznych, fizyko-chemicznych i biologicznych gleb.

Prawidłowo odżywione rośliny, o wzmocnionej kondycji są bardziej odporne na choroby i szkodniki.

Składniki odżywcze niezbędne dla roślin ozdobnych uprawianych w PODŁOŻU DO ROŚLIN RABATOWO-BALKONOWYCH zapewnia kompost oraz startowa dawka nawozu mineralnego. Rośliny rabatowo-balkonowe o dłuższym okresie wegetacji należy w trakcie jej trwania zasilić wieloskładnikowym nawozem, najlepiej organicznym w dawce zależnej od gatunku, wielkości rośliny, tempa jej wzrostu i miejsca uprawy.

PODŁOŻE DO ROŚLIN RABATOWO-BALKONOWYCH jest doskonałe do uprawy wielu gatunków roślin rabatowo-balkonowych w gruncie oraz w pojemnikach. Podłoże nie stwarza zagrożenia dla środowiska.

 

WŁAŚCIWOŚCI:

wartość pH 5,5 – 6,5

 

stężenie soli NaCl < 2,5 g NaCL/dm3

podłoże ma postać stałą, sypką o frakcji  0-40 mm

 

Objętość                   50L ( PN-EN 12580) 

Zobacz także